505-805-567 | 42 250-84-83

Strefa klienta

Ważne terminy

do kiedy wpłaty na ZUS, PIT, VAT, itp.

Dokumenty do pobrania

Urlopy pracownika, skierowanie na badania itp.

Kalkulatory

Wylicz VAT, wynagrodzenie itp.

Ważne terminy

do 5

przekazanie do biura rachunkowego wszystkich dokumentów księgowych za miesiąc poprzedni

do 15

termin opłacania składek zus przez płatników posiadający osobowość prawną, m.in.: spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z o.o.), spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, Kościoły, ZUS, ZOZ, itp.

do 20

termin opłacania składek zus przez płatników opłacający wyłącznie składki na własne ubezpieczenia (np. wspólnicy spółek), przedsiębiorcy i inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej, które zatrudniają innych ubezpieczonych, w tym spółki osobowe (tj. spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne).

do 20

termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wpłaty zaliczki PIT-5 i PIT-5L przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, a także zaliczki na PIT-4 od wypłaconych wynagrodzeń

do 25

termin rozliczenia podatku VAT-7 oraz VAT-7K oraz przesyłania w wersji elektronicznej pliku JPK

Dokumenty do pobrania

Wniosek o urlop

Skierowanie na badania

Pracownik- Umowa o prace

Kalkulatory

Kalkulator VAT

Kalkulator VAT (brutto-netto) przelicza kwotę brutto na netto oraz kwotę netto na brutto przy zastosowaniu odpowiedniej stawki VAT. Oblicza także kwotę podatku VAT. Należy więc dokonać odpowiedniego wyboru metody wyliczenia podatku VAT.

 

Kalkulator odsetek ustawowych

Kalkulator odsetek ustawowych liczy odsetki na podstawie kwoty zobowiązania, wymaganego oraz faktycznego terminu zapłaty. Kalkulator odsetek uwzględnia dni ustawowo wolne od pracy.