505-805-567 | 42 250-84-83

Płace i kadry

Szczegóły oferty

Usugi płacowe i kadrowe

Korzyści

Nasze credo

Wycena

Szczegółowa wycena

Płace z kadrami

Usługa płacowa:

 • wyliczanie listy płac / rachunku ( obliczanie stosownych narzutów i potrąceń)
 • potrącanie zajęć komorniczych, pożyczek pracowniczych, zaliczek
 • sporządzanie deklaracji miesięcznych do ZUS 
 • wyliczanie zaliczki na podatek PIT4
  obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych 
 • rozliczenie PFRON
 • sporządzanie sprawozdań do GUS
 • rozliczenia roczne PIT11 i PIT4R
 • obsługa konta PUE na podstawie pełnomocnictwa
 • oraz inne czynności płacowe

Usługa kadrowa:

 • Sporządzanie projektów umowy wraz z informacją o zatrudnieniu, świadectwa pracy  – zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy 
 • Zakładanie i prowadzenie teczek osobowych
 • Prowadzenie wykazu nieobecności na podstawie ewidencji czasu pracy z uwzględnieniem rozliczania wszelkich nieobecności m.in. urlopy, choroby, opieka
 • Wyliczanie i kontrolowanie pracowniczego stażu pracy 
 • Informowanie o terminach badań lekarskich i szkoleń BHP
 • Sporządzanie zestawień kadrowych
 • oraz inne czynności kadrowe

Co nas wyróżnia?

Co trzeba przygotować do wyceny