505-805-567 | 42 250-84-83

KPiR

Szczegóły oferty

Specjalizujemy się w prowadzeniu Pełnej Księgowości

Korzyści

Nasze credo

Wycena

Szczegółowa wycena

Księga Przychodów i Rozchodów

  • rozliczamy dokumenty księgowe w ramach Książki Przychodu i Rozchodu
  • rozliczamy zakupy i sprzedaż w ramach PL i UE
  • rozliczamy import i eksport z krajami poza UE
  • sporządzamy deklaracje VAT, VAT UE, VAT OSS, VAT-9M
  • prowadzimy rejestry VAT, VATUE, Importu usług
  • rozliczamy różnice kursowe w transakcjach walutowych
  • prowadzimy ewidencje środków trwałych (ŚT), ustalamy stawkę amortyzacyjną i plan amortyzacji ŚT
  • wyliczamy miesięczną składkę zdrowotną właściciela
  • sporządzamy rozliczenie roczne JDG informujemy właścicieli drogą mailową i sms o zobowiązaniach podatkowych

Co nas wyróżnia?

Co trzeba przygotować do wyceny