Cennik usług księgowych

UWAGA !!! :
poniższe ceny są cenami BRUTTO *

Ryczałt ewidencjonowany i KPiR

- do 25 dokumentów (bez Vat) 200 zł
- do 25 dokumentów (z Vat) 300 zł
- od 25 do 50 dokumentów (bez vat) 200 - 350 zł
- od 25 do 50 dokumentów (z Vat) 300 - 500 zł
- od 50 do 100 dokumentów (bez Vat) 350 – 600 zł
- od 50 do 100 dokumentów (z Vat) 500 – 800 zł
- powyżej 100 dokumentów od 600 zł / 800 zł

Księgi handlowe (pełna księgowość)

- do 50 dokumentów 350– 800 zł za 1 dokument powyżej 50 szt 10 zł
- od 50 do 100 dokumentów 800 – 1300 zł za 1 dokument powyzej 100 szt 8 zł
- od 100 do 200 dokumentów 1300 – 2100 zł za 1 dokument powyżej 200 szt 6 zł
- Powyżej 200 dokumentów cena negocjowana
- zamknięcie ksiąg rachunkowych i wykonanie rocznego sprawozdania koszt 1 miesiąca
- Prowadzenie rejestrów VAT + deklaracje VAT 7 + JPK -100 zł

Tranzakcje zagraniczne (WNT, WDT, Import) + 25 % ceny podst

Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów 30 zł

Prowadzenie ewidencji:
- płacowej (naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac, sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS) 
25 - 30 zł od osoby (cena zależy od ilości osób zatrudnionych)
- kadrowej (prowadzenie teczek osobowych) 10 - 15 zł od pracownika

Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia – GRATIS !!!!!!!!!

 

* firma nie jest płatnikiem podatku VAT

Jeżeli masz pytania skontaktuj się z nami:
pod numerem telefonu  42 250-84-83
od poniedziałku do piątku w godz 10 - 16

 

Nasz adres:
Biuro Rachunkowe BMG
Dąbrowskiego 247/249
(wjazd od ul. Lodowej 99 i 99a)
93-231 Łódź

certyfikat