505-805-567 | 42 250-84-83

Pełna księgowość

Szczegóły oferty

Specjalizujemy się w prowadzeniu Pełnej Księgowości

Korzyści

Nasze credo

Wycena

Szczegółowa wycena

Pełna Księgowość

 • specjalizujemy się w prowadzeniu Pełnej Księgowości
 • na zlecenie tworzymy politykę rachunkowości
 • dostosowujemy plan kont do specyfiki działalności oraz rachunkowości zarządczej
 • rozliczamy zakupy i sprzedaż w ramach PL i UE
 • rozliczamy import i eksport z krajami poza UE
 • sporządzamy deklaracje VAT, VAT UE, VAT OSS
 • prowadzimy rejestry VAT, VATUE, Importu usług
 • rozliczamy różnice kursowe w transakcjach walutowych
 • prowadzimy ewidencje środków trwałych (ŚT)
 • ustalamy stawkę amortyzacyjną i plan amortyzacji ŚT
 • sporządzamy bilanse i sprawozdania finansowe
 • przesyłamy sprawozdania do KRS, KAS

Co nas wyróżnia?

Co trzeba przygotować do wyceny